Michal Berka

Ing. Michal Berka, MBA

po maturitním studium na střední stavební škole, úspěšně absolvoval studia na ČVUT (Bc.) a ČZU (Ing.), VŠJT (MBA) od roku 1993 do roku 1999 pracoval v oboru dopravního stavitelství (pozemní komunikace) u společnosti SSŽ, a.s. Od roku 2000 pracuje v oboru pozemního stavitelství (občanská výstavba). Je spolumajitelem a řídícím členem stavební společnosti M-M stavby v.o.s. a projekční společnosti Be-Ci s.r.o. Je autorizovaným technikem ČKAIT. Odborným technickým poradcem u společnosti AWIGO s.r.o. Publikuje v odborných časopisech zaměřených na stavební činnost. Je spoluautorem publikace Pracovní motivace v kostce a autorem publikace Stavební rozpočty pro nestavbaře.