Ceníky

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: 15.000,-Kč + 6% z CCD

Stavbyvedoucí: 25.000,-Kč + 6% z CCD

0,5 mil Kč

Celková cena díla (CCD) 

Technický dozor investora: 30.000,-Kč + 4% z CCD

Stavbyvedoucí: 60.000,-Kč + 4% z CCD

od 0,5 - 1 mil Kč

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: 50.000,-Kč + 4% z CCD

Stavbyvedoucí: 100.000,-Kč + 4% z CCD

1 - 2 mil Kč

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: 90.000,-Kč + 3% z CCD

Stavbyvedoucí: 180.000,-Kč + 3% z CCD

2 - 5 mil Kč

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: 150.000,-Kč + 2,5% z CCD

Stavbyvedoucí: 250.000,-Kč + 2,5% z CCD

5 - 10 mil Kč

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: 250.000,-Kč + 1,5% z CCD

Stavbyvedoucí: 380.000,-Kč + 1,5% z CCD

10 - 20 mil Kč

Celková cena díla (CCD)

Technický dozor investora: dle dohody

Stavbyvedoucí: dle dohody

20 a více mil Kč

                         Hodinová sazba: 800,-Kč/hod

                         Všechny uvedené ceny jsou bez DPH


Technický dozor investora:

- kontrola stavebního deníku zhotovitele
- kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
- kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu dle PD
- pořizovaní fotodokumentace z kontrolních dnů
- pořizování zápisu z kontrol
- koordinace projektu se stavbou
- koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
- kompletace dokladové části pro kolaudaci, kontrola předaných dokladů zhotovitelem


Stavbyvedoucí:

- vedení stavebního deníku
- zajištění a uspořádání zařízení staveniště
- zajištění dodržování BOZP a PO na staveništi
- zodpovědnost za kvalitu prováděných prací a použitého materiálu dle PD
- pořizování fotodokumentace a videodokumentace z procesu výstavby
- koordinace a komunikace s technickým dozorem investora (TDI) popřípadě s investorem stavby
- zajištění kontrol a zkoušek průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
- příprava dokladové části pro kolaudaci