Revize, zkoušky

Autorizovaný technik ČKAIT - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Výkon stavbyvedoucího dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., výkon technického dozoru investora dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., číslo 0013523.

Technik požárních konstrukcí suché výstavby - provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení Rigips dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., evidenční číslo R-C-2016/0376 (protokol nezbytný ke kolaudaci stavby).

Technik pro zkoušky těsnosti vnitřních kanalizací - dle požadavků ČSN 75 67 60/2014, provádíme zkoušky těsnosti vnitřních kanalizací dle technického předpisu TPW - W670-1, W 670-1-Z1, evidenční číslo CI ČR-OS-437-TK/218/2018.

Technik pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů - dle požadavků ČSN 75 54 09/2013, provádíme tlakové zkoušky vnitřních rozvodů vodovodů dle technického předpisu TPW - W660-1/Z1, evidenční číslo CI ČR-OS-437-TK/265/2018.